Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego


Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu to wiodąca Uczelnia medyczna, która ma znaczący wkład w rozwój polskiej medycyny w ujęciu naukowym i praktycznym. Na dzisiejszą pozycję Uczelni, miał wpływ nie tylko wysoki poziom kształcenia – potwierdzony osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, ale przede wszystkim prawie 100-letnia tradycja, która narodziła się wraz z powstaniem Oddziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, w kwietniu 1920 roku. Punktem zwrotnym w bogatej historii Uczelni było utworzenie w ramach Wydziału Lekarskiego II, Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim, aktualnie Centrum Nauczania w Języku Angielskim. Dzięki staraniom władz Uczelni i ogromnemu ich zaangażowaniu w realizację tego innowacyjnego przedsięwzięcia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu może poszczycić się kształceniem prawie tysiąca studentów na pięciu programach anglojęzycznych. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wraz z pięcioma szpitalami klinicznymi jest prężną i dynamiczną uczelnią. Jest ona w ścisłej czołówce intensywnie rozbudowujących się polskich uczelni.
„Ładnym kawałkiem Poznania” nazywają mieszkańcy dzielnicy Grunwald kompleks kampusu akademickiego przy zbiegu ulic Przybyszewskiego i Bukowskiej. Tu swoją lokalizację znalazły: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne z Biblioteką Główną, Collegium Stomatologicum i Centrum Biologii Medycznej. Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wypierają dotychczasowe praktyki realizacji studiów medycznych a zaplecze socjalne jest na najwyższym poziomie. Uczelnia realizuje kształcenie na Wydziale Lekarskim I, Wydziale Lekarskim II, Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu. Do dyspozycji kandydatów jest 18 kierunków kształcenia oraz studia podyplomowe i doktoranckie.

OBECNIE

Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju poznańskiego Uniwersytetu Medycznego jest współpraca z zagranicą w zakresie wymiany dydaktycznej i naukowej, a także udział w międzynarodowych projektach badawczych. Uczelnia realizuje długoterminowe umowy o współpracy z uniwersytetami medycznymi na całym świecie. Prowadzone są także projekty badawcze, których głównym celem jest rozwijanie nowoczesnych technologii na poziomie światowym. Miarą wysiłku na rzecz doskonalenia pracy Uczelni są liczne nagrody w ogólnopolskich rankingach a wszelkie działania podejmowane przez władze i pracowników Uczelni są z myślą o studentach. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu to uczelnia z długoletnią tradycją, stawiająca wysokie wymagania a jednocześnie przygotowująca na najwyższym poziomie do wykonywanego zawodu. Studiujący w murach Uczelni studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

0

WYDZIAŁÓW

0

KIERUNKÓW

0

SPECJALNOŚCI

0

STUDENTÓW

0

NAUCZYCIELI

0

INNYCH PRACOWNIKÓW

WIĘCEJ O UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W POZNANIU: 

WWW.UMP.EDUPL