Jubileusz Uniwersytetu Poznańskiego

Jubileusz Uniwersytetu Poznańskiego

Zbliża się okrągła, setna rocznica powołania do życia Uniwersytetu Poznańskiego, naszej Almae Matris Posnaniensis. Będzie to wielkie święto całej naszej społeczności akademickiej.

Choć jako wspólnota uniwersytecka jesteśmy zwróceni w przyszłość, skoncentrowani na reformach, mających na celu lepsze przystosowanie Uczelni do warunków życia w XXI wieku, choć jesteśmy skupieni na tym, by potwierdzać naszą pozycję naukową i dydaktyczną wysokimi miejscami naszego Uniwersytetu w prestiżowych rankingach ogólnopolskich, europejskich i światowych – nie lekceważymy tradycji, z której i w której wyrosła nasza Uczelnia.

Powstanie Uniwersytetu, od początku reprezentującego wysoki poziom i przyciągającego studentów z całego kraju, gruntownie odmieniło też życie Poznania, nadając mu nowy, akademicki wymiar i wpływając wydatnie na jego przyszły – nie tylko naukowy i kulturalny – ale także społeczny i gospodarczy rozwój. Kolejne ekipy rektorskie (a przecież władze rektorskie to nic innego, jak emanacja serc, umysłów i woli całej wspólnoty akademickiej), formułując cele i założenia Dekady Jubileuszowej, były i są wierne hasłu: Patrząc w przyszłość, nie zapominamy o tradycji.

W myśl tego właśnie hasła nasza społeczność akademicka przygotowuje się do obchodów swojego jubileuszu stulecia. Razem z nami będą świętować wyższe uczelnie Poznania, których korzenie tkwią w dziejach naszej Almae Matris – Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Akademia Wychowania Fizycznego. Uczelnie te powstały z wydziałów czy innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Poznańskiego. Dzieliły z nim historię aż do początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to – bynajmniej nie z własnej woli, lecz na skutek decyzji ministerialnych zostały od Uniwersytetu odłączone.

Każdy jubileusz skłania do refleksji – to dobry moment by zastanowić się nad rolą uniwersytetów we współczesnym, jakże dynamicznie zmieniającym i globalizującym się świecie. Początki naszej uczelni sięgają burzliwych czasów powojennych, a obecne po tych stu latach, w których wydarzyło się tak wiele i tak bardzo zmienił się świat, społeczność akademicka stoi w obliczu wielu nowych, trudnych wyzwań. To właśnie wiedza i realizowana na wysokim poziomie edukacja są obecnie kluczowymi zasobami przyczyniającym się do ekonomicznego i społecznego rozwoju jednostek i społeczeństw, w dzisiejszych czasach swobodnego i dynamicznego przepływu ludzi, dóbr, kapitału, usług i rewolucyjnych wprost technologii komunikacyjnych. Na uniwersytetach ciąży zatem szczególna odpowiedzialność i oczekiwania społeczne – to one powinny stwarzać warunki gdzie w nieskrępowany sposób rodzą się nowe idee, powstają nowe możliwości, szanse i partnerstwa, otwierają się umysły. Uczelnie powinny inspirować otoczenie, przyczyniać się i stać na straży prawdziwie zrównoważonego rozwoju.

Wierzę, że uroczystości jubileuszowe wzmocnią i potwierdzą aspiracje naukowe i dydaktyczne poznańskiego środowiska akademickiego oraz namacalnie zobrazują rolę szkół wyższych, a szczególnie ww. uczelni, w życiu miasta i regionu. Świętowanie jubileuszu stulecia rozpocznie się wspólną, realizowaną przez wspomniane cztery uczelnie inauguracją roku akademickiego 2017/2018.

Zapraszam do zapoznania się z programem obchodów Jubileuszu i gorąco zachęcam do wspólnego, radosnego świętowania – to nasza pierwsza „setka”.

 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor UAM

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *